NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG ĐỈNH CAO

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)
5.000.000đ
400.000đ

TRAIN THE TRAINER-Level 1

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)

50.000.000đ

TRAIN THE TRAINER -Level 2

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)

CHINH PHỤC MỤC TIÊU

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)
5.900.000đ
1.900.000đ

XÂY NHÂN HIỆU CHUYÊN NGHIỆP TỪ GỐC- LEVEL 1

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)

Miễn phí

XÂY NHÂN HIỆU-CHUYÊN NGHIỆP TỪ GỐC (Level 2)

Le Kim Sang (LifeCoach)

(4)
80.686.000đ
50.686.000đ

BÍ QUYẾT TỰ TIN THUYẾT TRÌNH THU HÚT (Level 1)

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)
6.986.000đ
3.686.000đ

ĐỌC SÁCH NHANH-HIỂU SÂU-NHỚ LÂU TRỌN ĐỜI

Le Kim Sang (LifeCoach)

(2)
5.950.000đ
3.500.000đ

Độc Vị Tâm Lý Khách Hàng Bằng Công Cụ DISC

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)
9.950.000đ
6.950.000đ

30 NGÀY THỰC HÀNH THAY ĐỔI THÓI QUEN HẠNH PHÚC

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)

3.568.000đ

SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG

Le Kim Sang (LifeCoach)

(0)
9.686.000đ
3.686.000đ